ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള ചിലത്‌.

>> Friday, April 22, 2016

അന്ധതയല്ലിതനുഗ്രഹം.
മുന്നിലെ കെട്ടിയാടലുകളിൽ നിന്ന്
നേരു പരതി
നേരമൊഴിയേണ്ടയെന്ന
അനുഗ്രഹം.

ബധിരതയല്ലിതൊരു വരം.
കേട്ടു കരൾ പിടയണമെന്നുറച്ച്‌
ഉറക്കെയുച്ചരിക്കുന്ന
നെറികേടുകളിലെക്ക്‌
കൊട്ടിയടക്കേണ്ടയെന്ന വരം.

മൂകതയല്ലിതു യോഗ്യത.
പറയാനുറച്ചിട്ടും
പറയണമെന്നായിട്ടും
അറിയാത്തതു നടിച്ച്‌
ഉരിയാടാത്തവന്ന്
ഇല്ലാതെ പോകുന്ന യോഗ്യത.


1 comments:

Shahid Ibrahim April 23, 2016 at 1:21 PM  

ദീർഘ മൗനത്തിനിപ്പുറത്തേക് ഓരു വാക്ക്